Materiały dydaktyczne (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Das Vorschulprogramm nach dem pädagogischen Konzept des seligen Edmund Bojanowski
  (Wydawnictwo Werset, 2023) Opiela, Maria Loyola; Kaput, Małgorzata; Piekarz, Edyta; Kornobis, Agnieszka; Zymróz, Zofia; Chudzik, Stanisława
  Das Ziel des Vorschulprogramm nach dem pädagogischen Konzept des seligen Edmund Bojanowski ist die ganzheitliche Erziehung und volle Entfaltung des Kindes in Bezug auf das christliche Wertesystem und die Bereitstellung für Lehrer, deren Erziehungsziele mit diesem Programm übereinstimmen. Als vollständige Beschreibung der erzieherischen und didaktischen Aufgaben orientiert sich dieses Programm an der Person des Kindes, wobei die Individualität des Kindes, seine spezifische Entwicklung, seine Betreuungsbedürfnisse und die gesamte Geschichte seiner bisherigen soziokulturellen Erfahrungen berücksichtigt werden. Die erzieherische, betreuende und didaktische Arbeit des Lehrers ist integraler Bestandteil des Programms. Die Erziehungs-, Lehr- und Betreuungsinhalte für die einzelnen Bereiche der kindlichen Entwicklung sind auf der Grundlage spezifischer Zielsetzungen entwickelt worden. Das Programm kann als leitendes oder begleitendes Programm in verschiedenen Arten von Kindergärten, Kinderbetreuungseinrichtungen und in der Heimerziehung eingesetzt werden, wobei die Entwicklungsbedürfnisse und -möglichkeiten des Kindes berücksichtigt werden.
 • Item
  Skrypt dydaktyczny: „Psychologia rozwojowa człowieka dorosłego – wybrane zagadnienia”
  (2023) Dacka, Monika
  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie specyfiki rozwoju człowieka dorosłego. Zaprezentowanie pewnych cech w rozwoju osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Ukazanie różnorodności w zakresie myślenia i rozumowania osób dorosłych. Przedstawione zostaną specyficzne kryzysy występujące w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Istotnym elementem opracowania jest również przedstawienie teorii dezintegracji pozytywnej. Ukazanie specyfiki przeżywania żałoby i jej etapów w życiu człowieka.
 • Item
  Jogos e brincadeiras Proposta do Edmundo Bojanowski
  (Wydawnictwo Werset, 2022) Opiela, Maria Loyola
  Seguindo as notas do beato Edmundo Bojanowski, 46 jogos e brincadeiras foram selecionados e desenvolvidos utilizando possibilidades técnicas modernas. As descrições dos jogos e brincadeiras de movimento, fitness e manipulação incluem indicações sobre o que eles exercem e os materiais necessários para realizá-los. Uma versão em vídeo destes foi desenvolvida pelo Centro Audiovisual da Universidade KUL. Quando colocados em prática, estes materiais metodológicos podem servir ao desenvolvimento psicomotor de uma criança, sua saúde e aptidão física, educação e a construção de relações interpessoais. Devido ao valor sócio-cultural das aplicações do jogo, elas podem ser usadas para inovação de atividades na educação, integração intergeracional e intercultural.
 • Item
  Activités ludiques et jeux pour enfants d’après les indications du bienheureux Edmond Bojanowski
  (Wydawnictwo Werset, 2022) Opiela, Maria Loyola
  Blessed E. Bojanowski's notes are used as a source for 46 games and plays, selected and adapted for contemporary audiences with the use of modern media technologies. Detailed outlines of skills that are practised and lists of necessary resources are provided in the descriptions and instructions for movement, fitness and manipulation games and plays. The video version of the material is developed by the KUL University Media Centre. These methodological materials can prove instrumental in enhancing pedagogical practices aimed at the optimal development of a child’s psychomotor skills, health and physical fitness, education and interpersonal relations. Due to their socio-cultural value, the games and plays can be used for innovative activities in education, intergenerational and intercultural integration.
 • Item
  Ігри та розваги. За нотатками Бл. Едмунда Бояновського
  (Wydawnictwo Werset, 2022) Opiela, Maria Loyola
  На основі записок бл. Е. Бояновського було відібрано та розроблено 46 ігор та забав із використанням сучасних технічних можливостей. Описи рухливих, розвиваючих і мануальних ігор містять вказівки на те, що вони вдосконалюють, і матеріали, необхідні для їх виконання. Їх кіноверсію розробив Університетський медіа-центр Люблінського католицького університету. Ці методичні матеріали, використані на практиці, можуть якнайповніше сприяти розвитку психомоторики, здоров'я та фізичної підготовки дитини, вихованню та побудові міжособових зв'язків. Завдяки соціокультурній цінності додатків ігор та забав, їх можна використовувати для інноваційної діяльності в освіті, міжпоколінній та міжкультурній інтеграції.