Materiały konferencyjne (WNS)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    Chrystocentryzm w koncepcji wychowania integralnego według bł. Edmunda Bojanowskiego
    (Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, 2015) Opiela, Maria Loyola
    Podjęcie tematu chrystocentryzmu w koncepcji wychowania integralnego według bł. Edmunda Bojanowskiego ze względu na jego aktualność wymaga odniesienia się do współczesnej pedagogiki i nauczania Kościoła. W tym kontekście pojęcie „integralny” zawiera w sobie nie tylko znaczenie całościowy, ale także tworzący całość. W swojej praktyce wychowawczej i poszukiwaniach jej teoretycznych podstaw Bojanowski koncentrował się na wczesnym wychowaniu dziecka. Wychowanie chrześcijańskie, którego punktem wyjścia jest całościowe i realistyczne spojrzenie na człowieka, zawarte w antropologii biblijnej, uwzględniające jego wymiar naturalny i nadprzyrodzony. To integralne podejście pozwala zrozumieć istotę natury ludzkiej, którą należy odczytywać w kluczu chrystocentrycznym i zgodnie z nią planować i podejmować pracę wychowawczą.
  • Item