Artykuły naukowe (SJiKP)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Poetyckie obrazy polskiej kultury
    (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012) Próchniak, Wiola
    Artykuł dotyczy sposobów ujmowania zjawisk kulturowych w procesie glottodydaktycznym. Istotną częścią tego procesu jest kształcenie kompetencji interkulturowej, ważne są zatem koncepcje uczenia kultury, kryteria doboru zagadnień i ich egzemplifikacje. W tej perspektywie bezcennym źródłem wiedzy kulturowej stają się teksty literackie, co prezentuję na przykładzie wiersza De pas- sage à Paris Stanisława Balińskiego.